Presentaties Sprekers

Op 31 oktober heeft het symposium Grond voor Discussie plaatsgevonden. Via onderstaande links kunt u de presentaties van de vijf sprekers downloaden.

Gemeentelijk en Provinciale Grondaankopen – Presentatie Michiel Pellenbarg (Kadaster)

Provinciale Grondbeleidsstrategieen – Presentatie Fennie van Straalen (Wageningen University)

Recht op onteigening? – Presentatie Diana Frikkee (bureau Overwater)

Binnenstedelijke herontwikkeling, grondgevoelige gebiedsontwikkeling? Presentatie Sanne Holtslag-Broekhof (Wageningen University en Kadaster)

Publiek-private ontwikkeling nu en in de toekomst – Presentatie Leonie Janssen-Jansen (Universiteit van Amsterdam)