Stellingen

This Poll is closed!!

Stellingen

De paneldiscussie aan het einde van het symposium zal plaatsvinden aan de hand van een aantal stellingen. Wij geven u de mogelijkheid alvast uw mening te geven over onderstaande stellingen. Op basis van deze stemming, zullen wij een aantal stellingen kiezen die in de discussie aan bod komen.
 Oneens  Eens

Total voters: 46

De rol van de overheid

De overheid moet zich beperken tot een (passieve) coordinerende rol in het grondbeleid en de ruimtelijke planvorming
  71%    28%  

Actief grondbeleid door de overheid

Actief grondbeleid door de overheid is noodzakelijk om te sturen op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  57%    42%  

Onteigening

Grondeigenaren hebben recht op onteigening
  33%    66%  

Grondbeleidsinstrumentarium

Het huidige grondbeleidsinstrumentarium is onvoldoende om binnensteden aan te kunnen passen aan de wensen van deze tijd
  47%    52%  

Situationeel grondbeleid

Overheden die situationeel grondbeleid voeren nemen geen publieke verantwoordelijkheid op de lange termijn
  43%    56%