Sprekers

Michiel Pellenbarg is senior projectmanger en coordinator van segmentteam woningmarkt & stedelijk gebied bij de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster. Daarnaast is hij lid van de redactieraad van de vakbladen maatschappelijk vastgoed en vitale stad en lid van de adviescommissie bouwen en wonen in Zuidhorn. Michiel studeerde in 1997 af als economisch geograaf aan de Universiteit van Groningen en werkte daarna als consultant bij Kolpron Consultants, Ecorys en DHV en als partner bij Sinfore.

Fennie van Straalen studeerde Tuin- en Landschapsarchitectuur aan Van Hall-Larenstein en vervolgde haar opleiding aan Wageningen Universiteit, waar zij in 2009 haar MSc in Landschapsarchitectuur en ruimtelijk planning, (specialisatie ruimtelijke planning) behaalde. Daarna is ze bij de leerstoelgroep Landgebruiksplanning begonnen aan een promotieonderzoek naar Provinciale grondbeleidsstrategieen. Ze zit daarnaast in het bestuur van het Netwerk Land en Water en is PhD coordinator in het bestuur van de internationale wetenschappelijk vereniging voor planning, recht en eigendom. Eind 2013 verwacht ze haar promotieonderzoek af te ronden.

C.A.C. (Diana) Frikkee is Grondzakendeskundige, Beëdigd Rentmeester NVR, Register-Taxateur en Directeur bij bureau Overwater. Overwater bestaat uit een Grondbeleid Adviesbureau, een Rentmeesterskantoor en een Kenniscentrum Grondbeleid. Diana is daarnaast medeoprichter en penningmeester van de Vereniging voor Onteigeningsrecht, bestuurslid van het Netwerk Land en Water en zit in de boekenredactie van de serie Grondzaken in de praktijk, waarin zij het onderdeel onteigening heeft geschreven voor de uitgave grondverwerving. Diana studeerde in 1983 af als cultuurtechnicus aan Wageningen Universiteit. Daarna volgende ze diverse cursussen en opleidingen waaronder de opleiding tot gerechtelijk deskundige aan de Universiteit van Leiden (2010).

Sanne Holtslag-Broekhof studeerde Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan Wageningen Universiteit en haalde in 2011 haar Msc diploma. Ze werkt sinds 2009 als assistent projectleider bij de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster en houdt zich daar bezig met het onderwerp stedelijke herverkaveling. Daarnaast is ze bezig met een promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit over de totstandkoming van grondtransacties tijdens ruimtelijke ontwikkelingen. Begin 2015 verwacht ze haar promotieonderzoek af te ronden.

Leonie Janssen-Jansen is ‘associate professor’ aan de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze Visiting Professor aan de School of the Built Environment van de Universiteit van Ulster (UK).
Ze is actief betrokken bij de internationale wetenschappelijk vereniging voor planning, recht en eigendom, waar ze van 2008-2012 in het bestuur zat als (vice)president. Ze is eindredacteur van de Urban and Regional Planning Series van SDU Publishers en was gastredacteur van een speciale uitgave van International Planning Studies.
Leonie heeft haar Msc in planologie in 1998 cum laude gehaald aan de Universiteit van Utrecht, waar ze in 2004 ook is gepromoveerd. Haar promotieonderzoek gaat over de ontwikkeling van regionale planningsstrategieen. Haar huidige onderwijs en onderzoek gaan over de relaties tussen planning en stedelijke ontwikkeling, vastgoed (kantorenleegstand), plan economie, stedelijke transformatie, ‘smart growth’, regionaal bestuur en planning, en planningsrecht.