Symposium Grond voor Discussie

Op 31 oktober zal op Wageningen UR een symposium plaatsvinden waarin de rol van de overheid op de grondmarkt centraal staat.

Jarenlang stond de rol van gemeentes, woningbouwcorporaties en provincies bij gebiedsontwikkeling weinig ter discussie. Met het veranderen van economische tijden en het stagneren van de vastgoedmarkt, is de rol die overheden op de grondmarkt spelen (opnieuw) ter discussie komen te staan. Centrale vraag tijdens de middag is: Hoe kunnen lokale en regionale overheden effectief en verantwoord grondbeleid voeren tijdens en na de economische crisis?

In een viertal presentaties zal deze vraag vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Elke spreker sluit af met 2 prikkelende stellingen die aan het eind van de middag in een interactieve paneldiscussie zullen worden bediscussieerd.

 

Comments are closed.