Geslaagd Symposium

Op 31 oktober heeft het symposium grond voor discussie plaatsgevonden in Wageningen University. Ruim 80 professionals op het gebied van grondbeleid en grondaankoop vanuit zowel de overheid, kennispartijen als ingenieursbureaus waren op het symposium aanwezig. Michiel Pellenbarg verzorgde namens het Kadaster de opening van het symposium, waarin hij de aanwezigen meenam in 20 jaar gemeentelijke en provinciale grondaankopen. Fennie van Straalen (Wageningen University) presenteerde de aanwezigen vervolgens de resultaten van het PhD onderzoek naar Provinciale grondbeleidsstrategieen. Diana Frikkee (bureau Overwater) vervolgde na de pauze met een presentatie die inging op het probleem van de planologische slagschaduw voor grondeigenaren. Haar presentatie werd vervolgd door Sanne Holtslag-Broekhof (Kadaster en Wageningen University), die vier benaderingen presenteerde om met particuliere eigenaren om te gaan tijdens binnenstedelijke herontwikkeling. Na gelegenheid om over de eerste vier presentaties na te praten tijdens een lichte maaltijd, sloot Leonie Janssen-Jansen (Universiteit van Amsterdam) het symposium af met een presentatie waarin ze haar bevindingen op het gebied van publiek-private samenwerking met het publiek deelde.

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden.

Comments are closed.