Geslaagd Symposium

Op 31 oktober heeft het symposium grond voor discussie plaatsgevonden in Wageningen University. Ruim 80 professionals op het gebied van grondbeleid en grondaankoop vanuit zowel de overheid, kennispartijen als ingenieursbureaus waren op het symposium aanwezig. Michiel Pellenbarg verzorgde namens het Kadaster de opening van het symposium, waarin hij de aanwezigen meenam in 20 jaar gemeentelijke en provinciale grondaankopen. Fennie van Straalen (Wageningen University) presenteerde de aanwezigen vervolgens de resultaten van het PhD onderzoek naar Provinciale grondbeleidsstrategieen. Diana Frikkee (bureau Overwater) vervolgde na de pauze met een presentatie die inging op het probleem van de planologische slagschaduw voor grondeigenaren. Haar presentatie werd vervolgd door Sanne Holtslag-Broekhof (Kadaster en Wageningen University), die vier benaderingen presenteerde om met particuliere eigenaren om te gaan tijdens binnenstedelijke herontwikkeling. Na gelegenheid om over de eerste vier presentaties na te praten tijdens een lichte maaltijd, sloot Leonie Janssen-Jansen (Universiteit van Amsterdam) het symposium af met een presentatie waarin ze haar bevindingen op het gebied van publiek-private samenwerking met het publiek deelde.

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden.

Symposium Grond voor Discussie

Op 31 oktober zal op Wageningen UR een symposium plaatsvinden waarin de rol van de overheid op de grondmarkt centraal staat.

Jarenlang stond de rol van gemeentes, woningbouwcorporaties en provincies bij gebiedsontwikkeling weinig ter discussie. Met het veranderen van economische tijden en het stagneren van de vastgoedmarkt, is de rol die overheden op de grondmarkt spelen (opnieuw) ter discussie komen te staan. Centrale vraag tijdens de middag is: Hoe kunnen lokale en regionale overheden effectief en verantwoord grondbeleid voeren tijdens en na de economische crisis?

In een viertal presentaties zal deze vraag vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Elke spreker sluit af met 2 prikkelende stellingen die aan het eind van de middag in een interactieve paneldiscussie zullen worden bediscussieerd.